MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио на Сейшелските острови, когато кандидатствате за регистрация под флага на Сейшелските острови. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио MMSI на Сейшелите за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Регистрационно копие
  • Нотариално заверена сметка за продажба/Доказателство за собственост/Договор за продажба
  • Детайли за лодка
  • Списък на оборудването, инсталирано на борда
  • Удостоверение за правоспособност

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани